Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja gospodarowania środkami transportowymi w MOSiR Cieszyn

Dostęp:  AdministracjaDział:     Księgowość [...]

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna

Udostępniane są wszystkie dokumenty za wyjątkiem informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp: AdministracjaDział: Sekretariat [...]

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej Cieszyna

Udostępniane są wszystkie dokumenty za wyjątkiem informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp: AdministracjaDział: Sekretariat [...]

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Dostęp: AdministracjaDział: Księgowość [...]

Ewidencja osobowa w tym akta osobowe pracowników MOSiR

Dokumenty udostępniane osobom, których akta dotyczą.Dostęp: Dział Spraw Pracowniczych Dział: Kadry [...]

Ewidencja korespondencji MOSiR (dziennik korespondencyjny, pocztowe ksiązki nadawcze, rejestr przesyłek poleconych)

Ewidencja korespondencji MOSiR (dziennik korespondencyjny, pocztowe ksiązki nadawcze, rejestr przesyłek poleconych) Komórka prowadząca:  Administracja Udostępnianie:  Sekretariat Miejskiego Ośrodka [...]

Rejestr umów

Rejestr umów Komórka prowadząca:  Administracja Udostępnianie:            Administracja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji [...]

metryczka