Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cks w następujących dyscyplinach sportowych: hokej na trawie, karate, koszykówka, motocross, piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy

Termin składania ofert: Wnioski składać należy na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia osobiście lub listownie do dnia 29 lipca 2016 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1, 43-400 [...]

Ogłoszenie do składania pisemnych ofert na najem powierzchni użytkowej na Kąpielisku Miejskim przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo usługowej w zakresie branży gastronomicznej.

Termin i miejsce składania ofert: 15.04.2016 r. do godziny 10:00 w sekretariacie MOSiR Cieszyn przy al. Jana Łyska 21.Szczegóły znajdują się w OGŁOSZENIU. [...]

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Zarządzenie Nr 0050.719.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 09.09.2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w [...]

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Zgłoszenia można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia do dnia 03 grudnia 2014 roku w biurze podawczym Urzędu Miejskiego. [...]

metryczka