Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Cieszynie przy al. J. Łyska 21 jest jednostką budżetową i działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Cieszynie Nr XXV/236/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Terenem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest miasto Cieszyn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany jest w celu:

  1. Zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
  2. Utrzymywania, eksploatacji i nadzoru nad funkcjonowaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych przekazanych w administrowanie przez Gminę.
  3. Inicjowania, organizacji, koordynowania i propagowania działań w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki w mieście.
  4. Realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.


Do zadań MOSiR należy:

  1. Gospodarowanie powierzonymi przez Gminę Cieszyn komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi, w szczególności: kompleksem sportowym przy Al. J. Łyska 21, boiskiem sportowym „Pod Wałką”, pawilonem sportowym przy ul. Sarkandra, kąpieliskiem miejskim przy Al. Łyska 23, halą widowiskowo-sportową przy ul. Sportowej
  2. Wyposażanie obiektów w urządzenia sportowe i rekreacyjne.
  3. Gospodarowanie placami miejskimi poza drogami publicznymi przekazanymi przez Gminę w celu zabezpieczenia miejsc postojowych dla szlaków turystyczno-rekreacyjnych, tras spacerowych i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej, celem pozyskiwania środków dla realizacji zadań statutowych.

MOSiR jest organizatorem wielu imprez sportowo - rekreacyjnych m. in. amatorskich lig koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, cyklicznych imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach ogólnopolskiej akcji aktywności fizycznej (Bieg przełajowy o Paterę„Dziennika Zachodniego i Śląskiego TKKF”,) Cieszyńskiego FOTUNA Biegu, które odbywają się na obiektach przez MOSiR zarządzanych.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zbigniew Niżnikiewicz (24 czerwca 2010)
Opublikował: Maja Połudworanin (24 czerwca 2010, 10:56:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2842